Từ 75 pháp đến 100 pháp
  • Lượt xem: 509

75 pháp là quan điểm của luận sư thế thân, tác giả luận a tỳ đạt ma câu xá(Abhidharmakosa-sastra) – đại diện cho Thuyết nhất thiết hữu bộ - đã thiết lập khi ghi nhận về số lượng chi tiết nơi 5 nhóm pháp ( sắc, tâm, tâm sở, tâm bất tương ưng hành vô vi). Còn 100 pháp là quan điểm của học phái Duy thức, của tông Pháp tướng, được trình bày nơi luận Đại thừa bách pháp minh môn, tác giả là Bồ-tát thế thân.

Nói từ 75 pháp đến 100 pháp là muốn làm rõ lần nữa về Phật giáo A tỳ đạt ma chữ dùng của học giả Kimura Tai Ken, để chỉ cho Thuyết nhất thiết hữu bộ, thông qua các bộ luận tiêu biểu của mình như luận A tỳ đạt ma Đại Tỳ bà sa ( Abhidharma-mahavibhasa-sastra) ,Luận A-tỳ-đạt-ma-câu-xá, đã có những tiếp cận với Duy thức – Pháp tướng của Phật giáo Đại Thừa. Đây có thể xem là tóm kết sau cùng, tóm kết thứ 8 về những tương quan, những mở đường, những dẫn nhập của Phật giáo A tỳ đạt ma đối với Phật giáo Đại thừa.

Nơi các bài viết trước , chúng tôi đã lần lượt nêu dẫn 7 tóm kết, ở đây xin được nhắc lại 1 cách tóm tắt:
Phật giáo A tỳ đạt ma ( Thuyết nhất thiết hữu bộ ) đã dùng chữ Phạn (Sanskrit ) để kết tập kinh điển thuộc bộ phái mình. Công việc kết tập này được thực hiện rõ nhất là vào lần kết tập kinh điển thứ tư, tổ chức tại thành Ca thấp di la, nước Kiền đà la do vua Ca Nị Sắc Ca bảo trợ, 400 năm sau Phật diệt độ, theo Phật giáo Bắc truyền, là mở đường, là rất giống với Phật giáo Đại thừa. Hòa thượng Minh Châu (1920-2012), nơi luận án Tiến sĩ Phật học của mình : so sánh kinh Trung A hàm chữ Hán và kinh Trung bộ chữ Pali ( Thích nữ Trí Hải Việt dịch, NXB. Tổng Hợp TPHCM, 1998) đã nêu rõ : “Các học giả ngày nay đều đồng ý là có hiện hữu một tạng kinh Sanskrit song song với tạng Pali, nếu không muốn nói là phong phú hơn. Họ còn công nhận những kinh bản Sanskrit này là thuộc về Nhất thiết hữu bộ.(Sđd, tr 28).

Phật giáo A tỳ đạt ma, thông qua các kinh, luật , luận đã được kết tập bằng chữ Phạn của mình, đã chủ trương truyền sang Trung Hoa và được Hán dịch rất sớm, là trùng hợp với sự phát triển của Phật giáo Đại thừa. Ví như trước khi kinh Trung A-hàm gồm 60 quyển, 222 kinh được Đại sư Tăng Già Đề Bà – đại gia của Hữu bộ Tỳ đàm học – Hán dịch vào đời Đông Tấn (317-419), thì đã có hơn 30 kinh trong số 222 kinh kia, đã được đưa vào Trung Hoa và Hán dịch vào các đời Hậu Hán (25-220), Đông Ngô (229-280) và Tây Tấn (265-317) . Đồng thời, các kinh Đại thừa thuộc hệ Bát nhã như Đạo hành Bát – nhã, Đại minh độ, Quang tán Bát nhã. Cũng đã có mặt nơi Đông Độ và được Hán dịch bởi Đại sư Chi Lâu Ca Sấm (147-?) vào đời Hậu Hán, cư sĩ Chi Khiêm( Thế kỷ thứ III TL) vào đời Đông Ngô và Pháp sư Trúc Pháp Hộ ( 226-304) vào đời Tây Tấn.

Phật giáo A tỳ đạt ma, thông qua một số kinh trong kinh Trung A-hàm, theo sự nghiên cứu, đối chiếu của HT.Minh Châu, đã loại bỏ sự việc “Cho phép Tỳ kheo nhận thịt đã được nấu chín, cho phép Tỳ kheo ăn ba loại thịt…” của Thượng tọa bộ, gián tiếp chủ trương Tỳ kheo ăn chay, mở đầu cho sự kiện ăn chay của Phật giáo Bắc truyền. “Ăn chay đã thành một biểu tượng của Phật giáo”. (HT.Trí Quang, Phần Tổng quan trong Lương Hoàng Sám I, Tỳ kheo Trí Quang dịch, NXB.Văn Hóa Sài Gòn, 2010, tr 10)

Phật giáo A tỳ đạt ma, thông qua một số kinh trong kinh Trung A hàm, theo sự nghiện cứu, đối chiếu của HT Minh Châu, đã đặt nặng tâm bi mẫn, mổ đầu cho quan điểm đề cao tâm bi, tâm đại bi của Phật giáo Đại thừa. Phật giáo A tỳ đạt ma, thông qua bộ luận đồ sộ nhất của mình là luận A tỳ đạt ma Đại Tỳ bà sa, đã đề cao tâm bi, tâm đại bi, ngôn từ diễn đạt rất giống với Phật giáo Đại thừa. Phật giáo A tỳ đạt ma, thông qua luận A tỳ đạt ma Đại Tỳ bà sa, đã nói nhiều về Bồ Tát, Đại Bồ tát, có những đoạn đích thực là nói về Bồ tát của Phật giáo Đại thừa.

Phật giáo A tỳ đạt ma, cũng thông qua bộ luận đồ sộ kia, đã khẳng định quả vị Bồ đề của Nhị thừa ( Thanh văn, Duyên giác) là còn thấp, còn nhỏ, chưa phải là vô thượng, chỉ có quả vị Bồ đề của Phật mới là lớn lao,mới là vô thượng.

Phật giáo A tỳ đạt ma, cũng thông qua bộ luận đồ sộ ấy, đã cho thấy là đã có những tiếp cận với Duy thức- Pháp tướng của Phật giáo Đại thừa. Tức nơi luận A tỳ đạt ma Đại Tỳ bà sa, đã có nói nhiều về tâm ý thức, về tâm sở, về tâm là vua( tâm vương). Ngay từ A lại da ( Alaya) cũng đã có mặt nơi bộ luận đồ sộ ấy ( quyển 145,198) với nghĩa là khía cạnh thâu giữ cất chứa của ái, trước khi được luận Du Già Sư Địa, dùng 8 thứ tướng để chứng biết thức A lại da quyết định là có.

Các loại sách cùng loại
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 45
Tổng truy cập : 3116903

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://www.thienvacuocsong.com

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://www.thienvacuocsong.com